งานประเมินโปรเจ็ค

เรื่องราวความเป็นมาของความสำเร็จของคุณ

เราผ่านเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาก่อน เมื่อคุณมีไอเดียแล้ว ไอเดียนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป

แต่คุณไม่ทราบวิธีการที่จะทำให้ฝันของคุณนั้นเป็นจริง มันทำให้คุณไม่อยากที่จะก้าวข้างหน้าและเริ่มลงมือทำ เพราะคุณไม่รู้อะไรเลย ในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนี่คือสิ่งที่คุณควรจะรู้ เช่น ทางเลือกในการออกแบบ, วิธีการที่คุณจะ position ผลิตภัณฑ์ของคุณกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่ลึกไปถึงการเลือกวัสดุ

นี่เป็นเหตุผลที่ DETEKT ให้ความสำคัญกับการประเมินโปรเจ็คเบื้องต้น

ในการทำประเมินโปรเจ็ค เราจะทำการวิเคราะห์และประเมินสินค้าของคุณอย่างละเอียด ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน electronics ก้วยหากสินค้าของคุณใช้ไฟฟ้า

การประเมินโปรเจ็คนั้นจำเป็นหากคุณมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

  • – ต้องการที่จะพัฒณาสินค้าใหม่ๆ
  • – ต้องการที่จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่
  • – ต้องการที่จะคำแนะนำจากมืออาชีพเกี่ยวกับสินค้าที่คุณมีอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้น

การประเมินผลิตภัณฑ์เบื้องต้นนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไอเดียของคุณทั้งหมด เช่น ความสามารถในการใช้งาน การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ รูปแบบเราจะทำให้แน่ใจว่าการออกแบบสินค้าต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของบริษัทของลูกค้า และเพราะว่าเรามีสาขาอยู่ทั่วเอเชีย เรามีความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อลูกค้าของเราทั่วโลก เรายึดถือ การพัฒณาและออกแบบเพื่อการผลิตเป็นหลัก

Project Evaluation Activities

  • Product & User Expectation Evaluation
  • Product Cost & Sale Price Target
  • Safety & Maintenance Evaluation
  • End-User Analysis
  • Environment & Usage Analysis
  • Competitor Product Analysis
  • Product Constraint Analysis

Electronics Feasibility Study

Developing a product that contains electronics ads a level of complexity. You need to know that certificates you need to import the products in your home market and you certainly want to know all associated costs before you start any development.

In the Electronics Feasibility Study our engineers will do just that. We will present you a range of options how your Product idea can be realised, developed efficiently and manufactured.

During the Electronics Feasibility Study we already get in touch with our trusted network of suppliers and factories to provide you with an accurate development time and manufacturing costs.

We will compile and present a detailed report that includes different development options, a time frame for development and budgets for the development and manufacturing.

The Electronics Feasibility Analysis is often used together with the Product Analysis to present ideas to investors or pitch for venture capital.