งานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์

เราสร้างสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าของโลก

ไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องครัว หรือแม้แต่สิ่งของที่ธรรมดาๆ ทุกๆอย่างล้วนต้องผ่านการวิศวกรรมทั้งสิ้น ในปัจจุบันความคาดหวังต่อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในอดีต ถ้าสินค้าของคุณไม่เร็วกว่า เล็กกว่า หรือถูกกว่าคุณอาจจะต้องกลับไปคิดใหม่

ที่ DETEKT งานวิศวกรรมนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมที่จะทำให้สินค้าของคุณกลายเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสินค้าของคุณไม่มีส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ ทีม Mechanical ของเราจะรับผิดชอบงานของคุณ พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าสินค้ามีความแข็งแรงและพร้อมที่จะนำไปใช้งานจริง

Product Engineering Activities

  • 3D CAD Modeling
  • Mechanical Engineering
  • Mechanism Design
  • Electrical Engineering
  • Electronics Design
  • Circuit Design
  • Firmware Development
  • Software Development
  • PCB Design

ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ง่าย

ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิวส์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆหรือไม่? หากต้องการเราจะวางแผนการพัฒณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆกิจกรรมและการประสานงาน
สนทางอิเล็กทรอนิกส์จะทำออกมาได้ดีอย่างไร้ที่ติ เพื่อลดเวลา ทีมงานของเราทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยกันพัฒณาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นเยี่ยม

สิ่งสำคัญของกระบวนการพัฒณาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มีหลายอย่าง เช่น การออกแบบวงจร การพัฒนาเฟิร์มแวร์ การพัฒณาซอฟต์แวร์ เราจะพัฒณาด้าน mechanism ไปด้วยพร้อมๆกันเพื่อทำให้แน่ใจว่าทั้งสองส่วนจะผสมผสานทำงานได้อย่างลงตัว

จุดเด่นของ DETEKT ที่เราไม่เป็นสองรองใครคือเราพร้อมที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เรามีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีคุณภาพ