Hair Salon Bin

ประเทศ: ออสเตรเลีย

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในร้านทำผมของ โซฟี ทำให้เทอเข้าใจถึงสิ่งที่ตลาดร้านทำผมต้องการ

โซฟีร่วมกับ DETEKT พัฒนาตัวอย่างและทำให้สินค้ามีความน่าสนใจและสามารถนำไปผลิตได้จริง