อุปกรณ์สำคัญในการเล่นเครื่องบินบังคับ

Client:
RC Airogrip
Website:
www.airopult.com

สินค้า: Airopult

หน้าที่: Dพัฒนาสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับช่วยเครื่องบินบังคับ take-off

ผลลัพท์: The Airopult – ปลอดภัย ใช้งาน และมีน้ำหนักเบา

Airopult เป็นอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการเล่นเครื่องบินบังคับ เมื่อเปิดเครื่องบินบังคับ ผู้บังคับต้องจับตัวเครื่องเอาไว้ซึ่งสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

Airopult เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บังคับเมื่อเริ่มเล่นเครื่องบินบังคับ เพราะไม่ต้องจับเครื่องบินเอาไว้ด้วย ทำให้สามารถป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการจับได้

ออกแบบเพื่อให้เหมาะในการใช้กับ 99% ของเครื่องบินบังคับที่มีในท้องตลาด สามารถใช้ได้กลางแจ้ง ทั้งบนหญ้าหรือพื้นผิวแข็งอื่นๆ

Back to Case Studies

Case studies